Wondverzorging

Bij wondverzorging komt er een hulpverlener van Zorgfamilie bij u thuis om uw wonden te verzorgen in opdracht van uw arts. Onder wondverzorging kunt u denken aan de volgende soorten wonden: operatiewonden, oncologische wonden, brandwonden en decubituswonden. Hieronder wordt in het kort toegelicht wat de soorten wonden inhouden.

Operatiewonden
Dit zijn wonden die zijn ontstaan na een operatie zoals een amputatie, drains, hechtingen etc.

Oncologische wonden
Een wond die is ontstaan door een kwaadaardige tumor. Hieronder vallen ook wonden die zijn ontstaan na behandelingen hiervan, zoals bestraling en operatie.

Brandwonden
Dit zijn wonden die zijn ontstaan na een huidcontact met bijvoorbeeld hete vloeistoffen of vuur.

Decubituswonden/ doorligwonden
Decubituswonden of doorligwonden ontstaan door lang in dezelfde houding te liggen. Wondjes kunnen bijvoorbeeld ontstaan bij de stuit, benen, billen en schouders.

In samenspraak met uw wensen kunnen wij de zorg afstemmen, zodat de wonden zo optimaal mogelijk herstellen. Zorgfamilie zet medewerkers in die bevoegd en bekwaam zijn om uw wonden te verzorgen. Zij zullen regelmatig contact hebben met uw arts om de zorg te evalueren en indien nodig bij te stellen.

Meer informatie over wondverzorging of aanmelden?