Wijkverpleging en verpleging

Zorgfamilie levert verpleegkundige zorg vanuit de ZVW (Wijkverpleging) en vanuit de WLZ (Verpleegzorg Thuis).

U kunt hierbij denken aan voorbehouden en risicovolle verpleegtechnische handelingen/ zorg, zoals onder andere:

Verder geeft onze wijkverpleegkundige advies en begeleidt u bij uw ziektebeeld of behandeling. Dit gaat te allen tijde in opdracht en samenspraak van en met uw specialist of huisarts.

Indicatie Wijkverpleging

Om in aanmerking te komen voor (wijk)verpleging, stelt onze wijkverpleegkundige, aan de hand van professionele  standaarden een verpleegkundige indicatie. Uit deze indicatie volgt een zorgplan met de cliënt gericht op de probleemstellingen uit de indicatie. De indicatie wordt afgegeven passend bij de zorgvraag en regelmatig geëvalueerd c.q. bijgesteld.

Verpleging vanuit de WLZ (Verpleegzorg Thuis)

Als onderdeel van een MPT vanuit de WLZ (Verpleegzorg Thuis), kunt verpleegkundige zorg  krijgen van Zorgfamilie, u heeft hiervoor een indicatie nodig van het CIZ http://www.ciz.nl.

Werkgebied

Het werkgebied voor wijkverpleging omvat de volgende postcodes: 3071-3075 en 3081-3089.

Meer informatie over (wijk)verpleging of aanmelden?