Stage bij Zorgfamilie?

ZorgFamilie biedt regelmatig plek voor meeloopstages, maatschappelijke stages, als wel toekomstige beroepsbeoefenaars de gelegenheid bieden om hun vak in de praktijk te leren. Deskundige en gekwalificeerde begeleiding zijn uitgangspunten van het stagebeleid van ZorgFamilie. Respect, passie voor zorg, flexibiliteit en professionaliteit zijn kernwaarden waar ZorgFamilie grote waarde aan hecht.

Erkend Leerbedrijf
ZorgFamilie is door S-BB gecertificeerd als een erkend leerbedrijf.

In aanmerking komen voor een stageplaats?
ZorgFamilie biedt de student de mogelijkheid om zich verder te ontplooien en theorie om te zetten in praktijk. Voor een goede afhandeling van uw stageverzoek is het belangrijk dat u aangeeft waarom u bij ZorgFamilie stage wilt gaan lopen, in welk vakgebied en welke periode u beschikbaar bent. Om te solliciteren vult u dit sollicitatieformulier in en voegt u uw CV én motivatie bij. Zorgfamilie werkt o.a. samen met het Erasmus Universiteit, Werkgeverservicepunt, Albeda College, Zadkine, Zorgcollege, Zorgcampus, hogeschool Rotterdam, InHolland, NTI en re-integratiebureaus.