De Raad van Toezicht

Zorgfamilie kent een actieve Raad van Toezicht. De Raad van toezicht:

  • heeft een aantal taken zoals het adviseren van de directie, toezicht houden op het beleid gevoerd door Zorgfamilie, mede toetsen van het voldoen aan de Good Governance code voor de zorg.
  • De statuten van Zorgfamilie, het reglement van de Raad van Toezicht en de Zorgbrede Good Governance Code, vormen elke in en samenhang, een belangrijke leidraad voor het handelen van de Raad van Toezicht. Genoemde documenten zijn opvraagbaar via info@zorgfamilie.nl

Samenstelling Raad van Toezicht:

M. Oor   link22

info@provoorprofessionals.nl

E. Mansana