Uw privacy geborgd

Privacy is een belangrijk aspect binnen Zorgfamilie en de gezondheidszorg. Of het nu gaat om de privacy omtrent de verzorging, de verwerking van uw gegevens of uw privésituatie, ZorgFamilie is en blijft een zorgorganisatie die uw privacy waarborgt. Onze werknemers handelen conform de richtlijnen die uiteengezet zijn in de ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG).

Zorgfamilie registreert, bewaart alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de levering van de gecontracteerde zorg, dan wel gegevens van cliënten die noodzakelijk zijn voor uitvoering geven aan de zorg. Zorgfamilie registreert en bewaart alleen die gegevens van cliënten die vanuit vigerende wet en regelgeving geregistreerd dan wel bewaart dienen te worden.

Een cliënt heeft ten alle tijde inzage in welke gegevens er zijn opgeslagen en kan om wijziging of vernietiging van gegevens vragen, indien hier volgens cliënt geen wettelijke, of volgens overeenkomsten, registratie of bewaarplicht voor bestaat. Zorgfamilie draagt vanuit haar rol als zorgaanbieder er zorg voor dat, gegevens van cliënten waarover geen bewaarplicht (meer) bestaat, worden vernietigd.

ZorgFamilie is NEN-EN15224. Deze certificering geeft weer op welke manier ZorgFamilie haar procedures en richtlijnen praktiseert, bijvoorbeeld bij het verwerken en archiveren van persoonsgegevens.

Het volledige en actuele privacyreglement van ZorgFamilie is te vinden op de pagina privacyreglement.