Privacy

Privacy is een belangrijk aspect binnen Zorgfamilie en de gezondheidszorg. Of het nu gaat om de privacy omtrent de verzorging, de verwerking van uw gegevens of uw privésituatie, ZorgFamilie is en blijft een zorgorganisatie die uw privacy waarborgt. Onze werknemers handelen conform de richtlijnen die uiteengezet zijn in de ‘wet bescherming persoonsgegevens’ (WBP). In mei 2018 vervalt de WBP en valt Zorgfamilie als zorgaanbieder onder de nieuwe wet AVG.

Zorgfamilie registreert, bewaart alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de levering van de gecontracteerde zorg, dan wel gegevens van cliënten die noodzakelijk zijn voor uitvoering geven aan PGB en/of privé zorg. Zorgfamilie registreert en bewaart alleen die gegevens van cliënten die vanuit vigerende wet en regelgeving geregistreerd dan wel bewaart dienen te worden.

Een cliënt heeft en alle tijde inzage in welke gegevens er zijn opgeslagen en kan om wijziging of vernietiging van gegevens   vragen, indien hier volgens cliënt geen wettelijke, of volgens overeenkomsten, registratie of bewaarplicht voor bestaat. Zorgfamilie draagt vanuit haar rol als zorgaanbieder er zorg voor dat, gegevens van cliënten waarover geen bewaarplicht (meer) bestaat, worden vernietigd. In verband met controle en aantoonbaarheid houdt Zorgfamilie hiervoor vanaf van kracht worden AVG een logboek bij.

Daarnaast werkt Zorgfamilie bijvoorbeeld met de algemene voorwaarden van SPOT en BTN, dat tot stand is gekomen in overleg met de consumentenbond, de Nederlandse Patienten Consumenten Federatie (NPCF), en de LOC Zeggenschap in de zorg. Daarnaast is ZorgFamilie HKZ gecertificeerd. Deze certificering geeft weer op welke manier ZorgFamilie haar procedures en richtlijnen praktiseert, bijvoorbeeld bij het verwerken en archiveren van persoonsgegevens. Het privacyreglement van ZorgFamilie.