Persoonlijke verzorging

Hulp bij de persoonlijke verzorging is ondersteuning bij dagelijks terugkerende verzorgende handelingen. Denk hierbij aan hulp bij het douchen, scheren, aankleden, eten en drinken, toiletgang, het aanbrengen van prothesen en het verrichten van oefeningen. Ook de zorg die een directe relatie heeft met de persoonlijke verzorging behoort tot deze functie, zoals het verschonen en het opmaken van het bed tijdens het wassen van een bedlegerige cliënt. Uiteraard staat ook hier het stimuleren van de zelfredzaamheid centraal.

Indicatie voor persoonlijke verzorging
Om in aanmerking te komen voor persoonlijke verzorging bij u thuis is zowel vanuit de wijkverpleging (zvw) als vanuit de WLZ (verpleegzorg Thuis) een geldige indicatie nodig.

Voor de wijkverpleging zijn onze verpleegkundigen gemachtigd om een indicatie  af te geven, u kunt hiervoor contact opnemen met ons kantoor.

Indien u persoonlijke verzorging nodig heeft vanuit de WLZ (Verpleegzorg Thuis), dan dient u een indicatie aan te vragen bij het CIZ. ZorgFamilie kan u begeleiden en ondersteunen bij de aanvraag van deze indicatie, maar kan ook de aanvraag of verlenging voor u uitvoeren.

Meer informatie over persoonlijke verzorging of aanmelden?