Werken bij Zorgfamilie

Passie voor zorg en mensen, professionaliteit, respect en flexibiliteit. Kernwaarden die binnen ZorgFamilie centraal staan. Werken bij ZorgFamilie betekent een continue persoonlijke en professionele ontwikkeling. Nieuwe teamleden worden individueel begeleid door senior medewerkers. Binnen dit gedeelte van de website treft u informatie over werken bij ZorgFamilie.

Actuele vacatures
Bent u op zoek naar een uitdagende functie en bent u ervan overtuigd dat u van toegevoegde waarde bent voor ZorgFamilie? Solliciteer dan direct op één van onze actuele vacatures. Informatie over stages treft u aan op de pagina ‘stages’. Treft u bij de actuele vacatures geen passende vacature, maar bent u wel van mening dat u over kwaliteiten bezit die van toegevoegde waarde zijn? Kijk verder op de pagina open sollicitatie of vul het sollicitatieformulier in.

Gegevensbescherming/vertrouwelijkheid
Indien u bij Zorgfamilie solliciteert ofwel een aanvraag doet om een stageplaats en u mocht niet aangenomen worden, of er is geen mogelijkheid tot stage, dan worden vanaf datum communiceren van afwijzing, uiterlijk binnen 4 weken, alle gegevens van u vernietigd (conform richtlijn AVG). Uw sollicitatiegegevens en of gegevens die u aan ons verstrekt, worden vertrouwelijk  behandeld en zijn alleen inzichtelijk, voor afdeling PZ, directie en indien geïndiceerd voor de betreffende zorgcoach en/of verpleegkundige, wanneer deze functionaris een rol heeft in het sollicitatieproces. Voor de sollicitant en of persoon die stageverzoek doet is altijd inzichtelijk en opvraagbaar wie en wanneer inzage heeft of had in deze gegevens.

Wilt u meer informatie?

Let op: om bij Zorgfamilie te kunnen werken of stage te lopen, moet je een geldig VOG voor de zorg en welzijn kunnen overleggen.  De VOG mag bij in dienst treden of aanvang stage niet ouder zijn dan 3 maanden.