Palliatieve (terminale) zorg

Palliatieve (terminale) zorg is de zorg die wordt verleend wanneer een cliënt uitbehandeld is voor bepaalde ziektebeelden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld kanker. Bij deze zorg is het uitgangspunt om de kwaliteit van leven zo lang mogelijk zo hoog mogelijk te houden. Hierbij wordt nauw samengewerkt met uw artsen, specialisten en andere hulpverleners.

Palliatieve zorg kan bestaan uit persoonlijke verzorging, zoals douchen, aan/uitkleden en scheren. Ook kunnen er verpleegtechnische handelingen zijn zoals medicatie toedienen, pijnstilling toedienen, en in de laatste levensfase ook het bedienen van medicatiepompen zoals morfinepompen.

Zorgfamilie houdt rekening met de (laatste) wensen van cliënten en familie, en probeert samen de laatste zorgen zo optimaal te laten verlopen. Ondersteunen en het ontlasten van mantelzorg is hierin een belangrijk onderdeel. Palliatieve terminale zorg kan ook bestaan uit het ondersteunen en begeleiden van client en familie bij praktische zaken zoals het regelen van de uitvaart en contacten leggen met verschillende hulpinstanties.

Netwerk Palliatieve Zorg van Rotterdam
Zorgfamilie werkt in het kader van palliatieve zorg samen met het Netwerk Palliatieve Zorg van Rotterdam.

Meer informatie over palliatieve (terminale) zorg of aanmelden?