Over ZorgFamilie

Van welke afkomst u ook bent: u legt waarschijnlijk een link tussen zorg en familie. Voor uw familie wilt u zo goed mogelijk zorgen en de familie is waar u op terugvalt als u thuis zorg nodig hebt. Misschien niet meer zoals dat vroeger ging. Maar wel met een familiegevoel. Dus vertrouwd, geborgen, en veilig. Daarvoor staat Zorgfamilie. 

Zorgfamilie staat voor u klaar, met haar team van gemotiveerde en betrokken medewerkers: huishoudelijke medewerkers, begeleiders, helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen, zorgcoaches, kantoormedewerkers, directie en bestuur.

Respect, professionaliteit en passie voor zorg
Zorgfamilie heeft als passie om de wensen van de zorgvrager centraal te stellen, waarbij de culturele en religieuze achtergrond op een respectvolle en professionele manier worden benaderd. Samenwerken met anderen in de keten is hier onlosmakelijk mee verbonden. Zelfregie, zelfredzaamheid vormen de basis waar vanuit Zorgfamilie als organisatie functioneert.

Kwaliteit
Zorgfamilie werkt volgens de kwaliteitsstandaarden voor de zorg en is NEN EN-15224 gecertificeerd. U kunt op de volgende link meer lezen over kwaliteit binnen ZorgFamilie.

Toezicht en advies
De Raad van Toezicht hanteert de Good Governance code voor de zorg adviseert en ziet erop toe dat Zorgfamilie functioneert als zorginstelling zoals dat mag worden verwacht. De cliëntenraad is naast de rol als vertegenwoordiger van de cliënten, een belangrijke adviseur van de organisatie in zijn geheel. Zorgfamilie kent een personeelsvertegenwoordiging/OR, die opkomt voor de belangen van de medewerkers en betrokken is bij het ondernemingsbeleid.

Wachtlijst
Informatie over de eventuele wachtlijsten vindt u op de pagina: wachtlijst.

Stichting de Zorgfamilie
Op 17 maart 2014 is het maatschappelijk fonds, Stichting de Zorgfamilie, in het leven geroepen. Wilt u weten wat Stichting de Zorgfamilie doet en wilt u meer informatie over Stichting de Zorgfamilie? Lees hier meer over Stichting de Zorgfamilie.

Algemene Voorwaarden
De Algemene voorwaarden waaronder Zorgfamilie functioneert c.q. zorg en ondersteuning levert zijn onder deze link te vinden.