De organisatie

Zorgfamilie staat voor u klaar, met haar team van gemotiveerde, betrokken medewerkers.

Ons team: huishoudelijke medewerkers, begeleiders, helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen, zorgcoach, kantoormedewerkers, directie en bestuur.

Respect, professionaliteit en passie voor zorg
Zorgfamilie heeft als passie om de wensen van de zorgvrager centraal te stellen, waarbij de culturele en religieuze achtergrond op een respectvolle en professionele manier  worden benaderd.

Samenwerken met anderen in de keten is hier onlosmakelijk mee verbonden.

Zelfregie, zelfredzaamheid vormen de basis waar vanuit Zorgfamilie als organisatie functioneert.

Kwaliteit
Zorgfamilie werkt volgens de kwaliteitsstandaarden voor de zorg en is HKZ gecertificeerd.

Toezicht en advies
De Raad van Toezicht   hanteert de Good Governance code voor de zorg adviseert en ziet erop toe dat Zorgfamilie functioneert als zorginstelling zoals dat mag worden verwacht. De  cliëntenraad is naast de rol als vertegenwoordiger van de cliënten, een belangrijke adviseur van de organisatie in zijn geheel. Zorgfamilie kent een personeelsvertegenwoordiging/OR, die opkomt voor de belangen van de medewerkers, betrokken is bij het ondernemingsbeleid en adviseur.

Algemene voorwaarden waaronder Zorgfamilie functioneert c.q. zorg levert.

Stichting de Zorgfamilie
Op 17 maart 2014 is het maatschappelijk fonds, Stichting de Zorgfamilie, in het leven geroepen. Wilt u weten wat Stichting de Zorgfamilie doet en wilt u meer informatie over Stichting de Zorgfamilie? Lees verder op Stichting de Zorgfamilie.

HKZ Hercertificering 2016. In januari 2016 is Zorgfamilie geaudit door het Keurmerkinstituut. De hercertificering voor het HKZ certificaat iso9001 is succesvol afgesloten met een nieuw certificaat  voor drie jaar!

admin

Neem contact op:

Bel 010 232 22 66 voor meer informatie of aanmeldingen

Contactformulier

Solliciteren


Vul het sollicitatieformulier in en wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u.

Zorg aanvragen


Vul het aanvraagformulier in en wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u.

Zorgkaart Nederland – Geef uw waardering voor ZorgFamilie

Zorgkaart Nederland

Geef uw waardering voor ZorgFamilie.


Bel mij terug

Neemt u a.u.b. de tekens over
die u hieronder op de afbeelding ziet.
captcha