Zorgfamilie werkt Multidisciplinair

ZorgFamilie heeft een integrale visie van zorg, waarbij samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnszorgprofessionals geen luxe is, maar een randvoorwaarde voor kwalitatieve zorg en een gezonde harmonieuze maatschappij.  Daarom hebben wij als onderdeel van onze missie onder andere: het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking met andere professionals, zoals (huis)artsen, apothekers, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en andere eerste- en tweedelijnszorgverleners. Echter ook organisaties zoals Stichting MEE, GGD en (deel)gemeenten.

Middels nauwe samenwerking met andere zorgverleners hoopt ZorgFamilie de zorgvragers optimaal mogelijk te kunnen voorzien in hun behoeften en hen de juiste diensten te leveren.

Om er zeker van te zijn dat onze cliënten de juiste zorg krijgen, onderhoudt ZorgFamilie contact met verschillende soorten zorgverleners. U kunt hierbij denken aan huisartsen, fysiotherapeuten, apotheken e.d. Het herstelproces van de cliënt zal door deze samenwerking optimaal verlopen.