Mantelzorg

Zorgen voor een dierbare is mooi en waardevol. Mantelzorg en ondersteuning van de mantelzorger(s) vindt Zorgfamilie dan ook belangrijk. Familie en mantelzorgers zorgen er voor een belangrijk deel voor dat de cliënt zolang mogelijk in zijn eigen vertrouwde woon/leefomgeving kan blijven functioneren.

Familie en mantelzorgers staan er wat Zorgfamilie betreft niet alleen voor. Zorgfamilie staat familie en mantelzorgers met raad en daad bij. Dit alles om de zelfredzaamheid in stand te houden of te bevorderen.

De uitgangspunten voor ondersteuning aan de mantelzorgers zijn:

  • Erkenning geven
  • Signaleren
  • Informeren
  • Ontlasten
  • Verbinden

Leest u het volgende document goed door: Mantelzorg beleid