Mantelzorgondersteuning

Zorgen voor een dierbare is mooi en waardevol. Mantelzorg en ondersteuning van de mantelzorger(s) vindt Zorgfamilie dan ook belangrijk. Familie en mantelzorgers zorgen er voor een belangrijk deel voor dat de cliënt zolang mogelijk in zijn eigen vertrouwde woon/leefomgeving kan blijven functioneren.

Familie en mantelzorgers staan er wat Zorgfamilie betreft niet alleen voor. Zorgfamilie staat familie en mantelzorgers met raad en daad bij. Dit alles om de zelfredzaamheid in stand te houden of te bevorderen.

De uitgangspunten voor ondersteuning aan de mantelzorgers zijn:

  • Erkenning geven
  • Signaleren
  • Informeren
  • Ontlasten
  • Verbinden

Gezin/Mantelzorgondersteuning vanuit de WMO

Vanuit het aandachtsgebied mantelzorgondersteuning in de WMO, kan het nodig zijn dat u ondersteuning krijgt bij de zelfredzaamheid in uw gezin. Het gaat dan niet om directe zorg aan uw kinderen maar om ondersteuning aan u of de mantelzorger, als ouder, mantelzorger, zodat u  op uw beurt de opvoeding van uw kinderen aankan. Pedagogische advisering en opvoedingsondersteuning is daarbij  een gemakkelijk toegankelijke vorm van ondersteuning aan ouders.

Meer over het mantelzorgbeleid leest u op de pagina: Mantelzorgbeleid.