Kwaliteit

ZorgFamilie streeft ernaar om vanuit een professionele benadering, kwaliteit, cliëntgerichtheid en doelmatigheid optimaal te waarborgen. De basis hiervoor vormen de missie, visie en kernwaarden van Zorgfamilie als zorgaanbieder en maatschappelijk verantwoorde onderneming. Zorgfamilie is NEN -EN 15224. De PDCA-cyclus van Deming vormt het uitgangspunt voor de kwaliteit in alle processen binnen Zorgfamilie.

Onze kernwaarden zijn:

  • Passie voor zorg en mensen
  • Professionaliteit
  • Respect
  • Flexibiliteit, zowel vanuit de individuele hulpverlener als de organisatie.

Zorgfamilie kan dit uiteraard niet alleen, hiervoor zoekt Zorgfamilie pro-actief de samenwerking met mantelzorgers, andere hulpverleners, zorginstellingen, de zorgverzekeraars, het zorgkantoor, gemeente Rotterdam, opleidingsscholen en overige stakeholders op. Zorgfamilie gelooft sterk in de kracht van de samenwerking, want dat vormt de basis voor succes, zowel mono- als multidisciplinair.

Cliënttevredenheid

In 2018 heeft er een NPS-score meting plaats gevonden onder cliënten van Zorgfamilie. Een mooie uitslag is hier uitgekomen. 34,38% zou ZorgFamilie aanbevelen bij vrienden, familie en maar liefst 65,62% zou dit zeker doen.

In 2020 heeft er een PREM meting plaatsgevonden onder de cliënten van de wijkverpleging van Zorgfamilie. Klik hieronder op de link voor de samenvatting van de resultaten.

Clienttevredenheidmeeting PREM wijkverpleging 2020

Kwaliteitsverslag

Het kwaliteitsverslag van 2018 is te downloaden via de volgende link: Kwaliteitsverslag 2018

Het kwaliteitsverslag van 2019 is te downloaden via de volgende link: Kwaliteitsverslag.2019.zorgfamilie.1.jan.(2)

ZorgFamilie is erkend door / aangesloten bij