Kwaliteit

Uitgangspunt voor de kwaliteit in alle processen vorm de PDCA cyclus van Deming. ZorgFamilie streeft ernaar om vanuit een professionele benadering,  kwaliteit, cliëntgerichtheid en doelmatigheid optimaal te waarborgen. De basis hiervoor vormen de missie, visie en kernwaarden van Zorgfamilie als zorgaanbieder en maatschappelijk verantwoorde onderneming. Zorgfamilie is HKZ-gecertificeerd.

Onze kernwaarden zijn:

  • Passie voor zorg en mensen
  • Professionaliteit in al het handelen
  • Respect
  • Flexibiliteit, zowel vanuit de individuele hulpverlener als de organisatie

Zorgfamilie kan dit uiteraard niet alleen, hiervoor zoekt Zorgfamilie pro-actief de samenwerking met mantelzorgers, andere hulpverleners, zorginstellingen, de zorgverzekeraars, het zorgkantoor, gemeente Rotterdam, opleidingsscholen en overige stakeholders op. Zorgfamilie gelooft sterk in de kracht van de samenwerking, want dat vormt de basis voor succes, zowel mono- als multidisciplinair.

Cliënttevredenheid

Vanuit de gemeente Rotterdam wordt periodiek de tevredenheid van cliënten gemeten die zorg krijgen vanuit de WMO. Onze grootste groep cliënten heeft zorg vanuit de WMO eventueel in combinatie met wijkverpleging. Uit de onderzoeken door gemeente is gebleken dat wij gemiddeld een 8,5 scoren m.b.t. tevredenheid.

In de eerste helft van 2018 vindt er een NPS score meting plaats onder cliënten van Zorgfamilie. De resultaten hiervan zullen wij in tweede helft 2018 op deze site bekend maken.

Het kwaliteitsverslag van 2017 is te downloaden via de volgende link: Kwaliteitsverslag 2017