Om ervoor te zorgen dat de dienstverlening in een prettige sfeer kan plaatsvinden gelden de volgende huisregels:

  • Openingstijden voor bezoekers van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 13.00 uur en van 14.00 uur 17.00 uur.
  • Wanneer u moet wachten, doet u dit op de door de medewerker aangewezen plaats of ruimte.

Niet toegestaan zijn:

  • Wapens, verdovende middelengebruik, roken, alcoholconsumptie.
  • Ongewenste intimiteiten, agressie zowel verbaal als fysiek
  • Discriminatie
  • Hinderlijk gedrag
  • Bij het niet naleven van deze huisregels wordt u vriendelijk verzocht om onze locatie te verlaten, bij geen gehoor of medewerking schakelen wij de politie in om u uit onze locatie te laten verwijderen.
  • Schade door toedoen van u, bij schenden van onze huisregels zal juridisch op u worden verhaald.

Wij behouden ons het recht voor om in kader van veiligheid van onze medewerkers en in kader mogelijke latere bewijsvoering om, beeld en/of geluidsopnames te maken van ongewenst gedrag in onze locaties.

1 Januari 2020

Directie Zorgfamilie