Huishoudelijke hulp

Zorgfamilie levert huishoudelijke ondersteuning vanuit arrangementen GGZ extramuraal en als onderdeel van het MPT pakket onder de WLZ (verpleegzorg thuis). Zorgfamilie is hiervoor gecontracteerd.

Algemene voorwaarde: bij huishoudelijke verzorging is dat wij huishoudelijke verzorging leveren op werkdagen, van maandag tot en met vrijdag, overdag. Dus niet in de avonduren, het weekend of op algemeen erkende feestdagen.

Indicatie voor huishoudelijke hulp WMO
Om in aanmerking te komen voor hulp in de huishouding is een geldige WMO-indicatie vereist. Zorgfamilie kan u ondersteunen in de begeleiding naar het juiste loket voor de aanvraag bij de gemeente Rotterdam (waaronder de vraagwijzer of het wijkteam).

Indicatie voor huishoudelijke hulp  WLZ
In deze situatie maakt de huishoudelijke verzorging onderdeel uit van een MPT pakket onder de WLZ, u kunt voor een indicatie voor de WLZ (Verpleegzorg Thuis) terecht bij het CIZ. Zorgfamilie kan u ondersteunen in de begeleiding naar het juiste loket voor de aanvraag.

Meer informatie over huishoudelijke hulp of aanmelden?