NEN-EN 15224

Zorgfamilie is NEN-EN 15224 gecertificeerd.

ZorgFamilie streeft ernaar om vanuit een professionele benadering kwaliteit, cliëntgerichtheid en doelmatigheid optimaal te waarborgen. De basis hiervoor vormen de missie, visie en kernwaarden van Zorgfamilie als zorgaanbieder en maatschappelijk verantwoorde onderneming.