Kosten en financiering Thuiszorg

Thuiszorg in de vorm van een pakket van verpleging, verzorging en begeleiding valt onder de WLZ (Wet Langdurige Zorg), als onderdeel van bijvoorbeeld MPT (Modulair Pakket Thuis). Wijkverpleging (Persoonlijke verzorging  en Verpleegkundige zorg (vallen onder de ZVW, de Zorgverzekeringswet). Begeleiding en ondersteuning niet vallend onder de WLZ, wordt geregeld vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), evenals Huishoudelijke hulp. Om voor deze vormen van thuiszorg in aanmerking te komen heeft u een geldige indicatie of toewijzing nodig. Zorgfamilie kan zowel zorg in natura leveren, als op basis van een PGB of particulier.

Zorg in Natura
Zorg in Natura is alle zorg die niet valt onder een PGB en direct wordt geleverd door een erkende zorgaanbieder. ZorgFamilie is direct aangesloten bij Zorgkantoor Rotterdam, alle zorgverzekeraars waar Zilveren Kruis concessiehouder (zie overzicht zorgverzekeraars) van is en de gemeente Rotterdam voor arrangementen WMO. Afhankelijk van de soort zorg is wel of geen sprake van een eigen bijdrage.

Persoonsgebonden Budget (PGB)
In geval van een PGB kunt u uw zorg  zelf regelen. Ook legt u zelf verantwoording af over uw uitgaven en bent u zelf verantwoordelijk (en aansprakelijk). Om voor PGB zorg in aanmerking te komen, of voor een herindicatie van de toewijzing van uw PGB (voor wijkverpleging) is een indicatiestelling nodig door een wijkverpleegkundige, die een contract heeft met uw zorgverzekeraar. De wijkverpleegkundige van Zorgfamilie kan die indicatiestelling voor u doen, op uw verzoek, zonder dat u dan direct zorg hoeft af te nemen van Zorgfamilie.

Voor cliënten die PGB zorg via de zorgverzekeraar afnemen hanteren wij de tarieven conform tarievenoverzicht.

Eigen bijdrage
U dient rekening te houden met het feit dat u voor zowel Zorg in Natura als voor PGB mogelijk  een wettelijk verplichte eigen bijdrage dient af te staan, als u zorg krijgt vanuit de WLZ of de WMO. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw of gezamenlijk inkomen. Het CAK berekent de hoogte hiervan en incasseert deze eigen bijdragen. Voor meer informatie over de eigen bijdrage verwijzen wij u naar  Het CAK. Voor wijkverpleging is geen eigen bijdrage van toepassing meer per 1 januari 2015.

Komt u er niet uit, neem dan contact op met de receptie van Zorgfamilie. Wij helpen u graag onderweg.