Kosten en financiering Thuiszorg

Zorgfamilie kan zowel zorg in natura leveren, als op basis van een PGB of particulier. Op deze pagina leggen we uit wat dit voor u betekent.

Thuiszorg in de vorm van een pakket van verpleging, verzorging en begeleiding valt onder de WLZ (Wet Langdurige Zorg), als onderdeel van bijvoorbeeld MPT (Modulair Pakket Thuis). Wijkverpleging vallen onder de ZVW, de Zorgverzekeringswet. Begeleiding en ondersteuning niet vallend onder de WLZ, wordt geregeld vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), evenals Huishoudelijke hulp. Om voor deze vormen van thuiszorg in aanmerking te komen heeft u een geldige indicatie of toewijzing nodig.

Zorg in Natura
Zorg in Natura is alle zorg die niet valt onder een PGB en direct wordt geleverd door een erkende zorgaanbieder. ZorgFamilie is zo’n erkende zorgaanbieder en is direct aangesloten bij Zorgkantoor Rotterdam voor de WLZ, zorgverzekeraars voor wijkverpleging en de gemeente Rotterdam voor arrangementen WMO. U heeft bij deze vorm geen omkijken naar de afhandeling van de declaraties. Afhankelijk van de soort zorg is wel of geen sprake van een eigen bijdrage.

Persoonsgebonden Budget (PGB)
In geval van een PGB kunt u uw zorg  zelf regelen en inkopen. Ook legt u zelf verantwoording af over uw uitgaven en bent u zelf verantwoordelijk (en aansprakelijk). Bij ZorgFamilie is het mogelijk om middels een PGB zorg in te kopen.

Specifiek in het geval van wijkverpleging middels een PGB is een indicatiestelling nodig door een wijkverpleegkundige, die een contract heeft met uw zorgverzekeraar. De wijkverpleegkundige van Zorgfamilie kan die indicatiestelling voor u doen, op uw verzoek, zonder dat u dan direct zorg hoeft af te nemen van Zorgfamilie. Dit geldt ook voor herindiceren.

Zorgfamilie hanteert een tarievenoverzicht voor haar PGB-zorg. Neem gerust contact op met ons kantoor voor het toezenden van dit tarievenoverzicht.

Particuliere zorg
Naast bovengenoemde reguliere zorg zijn er ook mogelijkheden om van particuliere zorg gebruik te maken bij Zorgfamilie. Neem gerust contact op met ons kantoor voor het toezenden van het tarievenoverzicht voor particuliere zorg.

Eigen bijdrage
U dient rekening te houden met het feit dat u voor zowel Zorg in Natura als voor PGB mogelijk  een wettelijk verplichte eigen bijdrage dient af te staan als u zorg krijgt vanuit de WLZ of de WMO. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw of gezamenlijk inkomen. Het CAK berekent de hoogte hiervan en incasseert deze eigen bijdragen. Voor meer informatie over de eigen bijdrage verwijzen wij u naar  Het CAK. Voor wijkverpleging is geen eigen bijdrage van toepassing.

Komt u er niet uit, neem dan contact op met Zorgfamilie. Wij helpen u graag onderweg.