Thuiszorgdiensten van Zorgfamilie

Als u vanwege een beperking, ziekte of ouderdom niet meer in staat bent om voor uzelf te zorgen, is het fijn om te weten dat er een organisatie is die professionele zorg thuis kan leveren.  Zorgfamilie biedt een veelzijdig pakket aan van zorgverlening aan huis: (wijk)verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding en ondersteuning, dagbesteding, huishoudelijke hulp, indicatiestelling voor wijkverpleging en voorlichting en advies over gezond leven. Hieronder leggen we in het kort uit wat de diensten inhouden.

Wijkverpleging en verpleging
Zorgfamilie biedt verpleegkundige zorg bij u thuis aan. U kunt hierbij denken aan: wondverzorging, diabetesverpleging en palliatieve zorg en indicatiestelling voor zowel verpleging als persoonlijke verzorging.

Persoonlijke verzorging
Ondervindt  u hinder bij de toiletgang, eten en drinken, medicijngebruik of andere dagelijkse lichamelijke verzorging? Dan staat Zorgfamilie voor u klaar.

Begeleiding/ ondersteuning/ dagbesteding
Wanneer u te maken krijgt met verlies van zelfredzaamheid, verlies van de regie over uw leven of u dreigt te vervallen in een sociaal isolement, dan staan de begeleiders van Zorgfamilie voor u klaar. Met gekwalificeerde begeleiders en eventueel met ondersteuning van uw behandelaar, zorgen wij voor een professionele begeleidingstraject en kunt u indien u hiervoor bent geïndiceerd deelnemen aan onze dagbesteding.

Ondersteuning mantelzorgers
Ook mantelzorgers kunnen ondersteuning krijgen via de WMO.

Huishoudelijke verzorging
Als u vanwege ziekte, handicap of ouderdom het huishouden niet meer zelfstandig kunt doen, dan kan Zorgfamilie ervoor zorgen dat uw huishouden toch draaiende blijft. Dit kan door middel van ondersteuning in de huishouden of het huishouden over te nemen.

Bekostiging
ZorgFamilie is gecontracteerd voor de genoemde zorg. Wilt u weten hoe dit gefinancierd wordt? Bekijk de pagina bekostiging.

Wilt u meer informatie over onze diensten of direct aanmelden?