Diabeteszorg

Bij diabeteszorg komt veel kijken. Niet alleen moet uw bloedsuiker goed gecontroleerd worden, maar vaak zijn aanpassingen in leefstijl en eetgewoontes ook van belang.

Omdat Zorgfamilie affiniteit en ervaring heeft met cliënten van verschillende doelgroepen en afkomsten, kunnen wij u zo optimaal mogelijk begeleiden bij uw diabeteszorg, rekeninghoudend met uw leefstijl en eetgewoonten. Zorgfamilie houdt ook rekening met eventuele taalbarrières, zodat informatie over uw diabeteszorg goed begrepen wordt.
Zo wordt samen geprobeerd een stabiele bloedsuiker te bereiken en te behouden.

Onder diabeteszorg wordt o.a de volgende zorg geleverd:

  • bloedsuiker controleren, en dagcurves prikken
  • insuline toedienen
  • voorlichting en advies omtrent voeding
  • voorlichting en advies omtrent leefstijl en beweging
  • multidisciplinaire samenwerking met uw arts, diabetesverpleegkundige etc.
  • vergroten van zelfredzaamheid door cliënt zelf de handelingen te leren

Meer informatie over diabeteszorg of aanmelden?