Ondernemingsraad (OR) van ZorgFamilie

De Ondernemingsraad (OR) van ZorgFamilie behartigt in deze raad de belangen van alle werknemers van ZorgFamilie. Tevens controleren wij als OR of ZorgFamilie zich houdt aan wetgeving en de CAO, en nemen wij deel aan vergaderingen  met de Raad van Bestuur. Wanneer er vanuit de OR belangrijke zaken naar u als werknemer van ZorgFamilie gecommuniceerd moeten worden, zal dit via een nieuwsbrief gebeuren. U kunt de ondernemingsraad zelf bereiken via de e-mail (or@zorgfamilie.nl), telefoon (010-2322266) of post (Zorgfamilie, t.a.v. de OR, Groene Tuin 293, 3078 KG Rotterdam).

Graag horen we het van u wanneer u vragen of opmerkingen heeft waarmee de OR aan de slag kan gaan. Deze dienen in het belang van alle medewerkers te zijn. Persoonlijke vragen over bijvoorbeeld loon of het aanvragen van vrije dagen kan de OR niet in behandeling nemen.

Bent u geïnteresseerd om zelf plaats te nemen in de ondernemingsraad? Neem dan contact met ons op via één van bovengenoemde manieren.

Met vriendelijke groet,
de Ondernemingsraad