Complimenten en klachten

Tevreden over de dienstverlening?

ZorgFamilie staat voor een kwalitatieve dienstverlening. Bent u tevreden over onze dienstverlening en wilt u uw compliment kenbaar maken aan een medewerker of team? Wij waarderen het zeer. Als u het contactformulier invult met uw compliment, dan zorgen wij ervoor dat het bij de juiste persoon terecht komt.

Verbeterpunt of klacht?

Het kan voorkomen dat u minder tevreden bent of wellicht heeft u een verbeterpunt voor ZorgFamilie. Wij raden aan om uw gevoel over verminderde tevredenheid of klacht altijd te bespreken met de betrokkene(n). Hoe sneller u zich weer tevreden voelt dan wel de klacht is opgelost, is zowel voor u als Zorgfamilie van belang. U kunt ook  altijd terecht bij de vertrouwenspersoon en/of de klachtencommissie. De klachtencommissie is onpartijdig en doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. Zorgfamilie is aangesloten bij de klachtenregeling van branchevereniging SPOT.

Via onderstaande link vindt u alle informatie hierover.

Reglement Geschilleninstantie Zorggeschil Wkkgz Klachtenregeling 2017 SPOT

Vraag en Antwoord Klachtenbehandeling 2017

Reglement Geschilleninstantie Zorggeschil