Cliëntenraad

Binnen ZorgFamilie behartigt de cliëntenraad de belangen van de cliënten. Daarnaast brengt de cliëntenraad advies uit aan het bestuur van ZorgFamilie.
Enkele belangrijke drijfveren van de cliëntenraad zijn:

• Het behartigen van de belangen van de cliënten.
• Maatschappelijke verantwoording.
• Sociale motieven.

Het streven van de cliëntenraad is om de cliënten zo optimaal mogelijk in hun behoeften te voorzien. De belangen van de cliënten staan dan ook boven aan het lijstje. Eerlijkheid, oprechtheid en constructief overleg zijn de termen van waaruit de cliëntenraad haar werkzaamheden verricht.

De leden van de  cliëntenraad van ZorgFamilie

  • mevr Sahban
  • dhr Agzenay
  • dhr Botterweg
  • dhr de Groot
  • mevr Zaanane

Contact met de cliëntenraad?

Dan kunt u mailen naar clientenraad(apenstaartje)zorgfamilie.nl.

Wilt u meer informatie, heeft u een specifieke vraag / suggestie voor de cliëntenraad van ZorgFamilie of wilt u toetreden tot de cliëntenraad? Neem dan contact op met de cliëntenraad en/of directie, middels het contactformulier of stuur uw brief naar:
ZorgFamilie
t.a.v. Clientenraad en/of directie

Groene Tuin 293
3078 KG Rotterdam

Wilt u eerst telefonische informatie, achtergrondinformatie dan kunt u rechtstreeks bellen naar 010 23 222 66. U kunt vragen naar Laila Dinar, directeur Zorg.