Als u vanwege een beperking, ziekte of ouderdom niet meer in staat bent om voor uzelf te zorgen of u kent een familielid, kennis, vriend of een buur, is het fijn om te weten dat er een organisatie is die professionele zorg thuis kan leveren. In dit gedeelte van de website treft u informatie aan voor huidige en toekomstige zorgvragers. In het menu aan de linkerzijde kunt u zoeken naar specifieke informatie. Zo kunt u meer lezen over de diensten verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding en ondersteuning, dagbesteding, gezinszorg en huishoudelijke hulp, indicatiestelling voor wijkverpleging Zorg vanuit de WLZ (Modulair Pakket Thuis) en PGB.

Wilt u meer weten over onze organisatie? Op de pagina onze organisatie kunt u meer lezen over ZorgFamilie.

Wilt u meer informatie over onze diensten of direct aanmelden?

Klik op het document hieronder voor meer informatie betreft het leveren van zorg. In en exclusiecriteria

Algemene spelregels

  • Annuleren van een zorgmoment (ZVW,WMO,WLZ, PGB en Privézorg), dient uiterlijk 24 uur van te voren te worden doorgegeven aan de planning van Zorgfamilie, anders zijn wij genoodzaakt om de geplande zorgtijd toch te declareren c.q. in rekening te brengen.
  • U kunt annuleringen van zorg doorgeven onder telefoonnummer 0102322266. (uitzondering hierop is aantoonbare acute niet geplande opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling, dan is de annuleringstermijn van 24 uur niet van toepassing).
  • Rookvrije werkomgeving, Conform de ARBO wetgeving hebben medewerkers recht op een rookvrije werkomgeving.
  • Deze regel is ook van toepassing als medewerkers bij u thuis werken. U dient dus niet in het bijzijn van medewerkers te roken, ook de medewerker moet zich hieraan houden.
  • Dit is ook van toepassing als de medewerker het geen probleem vindt dat u rookt in haar of zijn bijzijn.
  • Een medewerker dient dus ongeacht  van wat u of de medewerker daarvan vindt, rookvrij te werken.
  • Zorgfamilie werkt met de meldcode huiselijk geweld/ouderenmishandeling en kindermishandeling. Zorgfamilie handelt volgens deze meldcode.
  • Geweld (lichamelijk en/of verbaal) of bedreiging van onze medewerkers, wordt niet geaccepteerd.
  • Dit kan een reden zijn tot opschorting van de zorg en/of tot het doen van aangifte bij de politie hiervan.

Toegang tot de zorg

Voor zorgvragers is het door alle veranderingen sinds 1 januari 2015 niet altijd duidelijk bij wie ze voor welke zorg terecht kunnen, hoe de toegang tot de zorg geregeld is.

Wijkverpleging (ZVW)

Voor wijkverpleging (ZVW) zorg,  bijvoorbeeld als u hulpbehoevend bent na een opname in het ziekenhuis of als u in uw eigen woning, zich niet meer zelfstandig of met hulp van mantelzorg kunt verzorgen, of verpleging thuis nodig heeft, kunt u een indicatie voor zorg vanuit de ZVW (wijkverpleging) aanvragen via de wijkverpleegkundige van Zorgfamilie.

Onze verpleegkundigen indiceren zowel voor zorg in natura (ZIN) als PGB zorg.

De wijkverpleegkundige stelt de indicatie inclusief een zorgplan met doelen en daaraan gekoppelde zorgtijd op, aan de hand van een zorgclassificatiesysteem (Nanda).

Met die indicatie kunt u zorg krijgen van Zorgfamilie of een andere zorgorganisatie of zorgverlener van uw keuze.

Bent u het niet eens met de indicatie door onze wijkverpleegkundige dan kunt u een second opinion aanvragen bij een andere wijkverpleegkundige. (Let op: een second opinion moet u mogelijk zelf betalen).

Wanneer u een indicatie via de wijkverpleegkundige wilt aanvragen dient u wel rekening te houden met een wachttijd, we kunnen niet altijd garanderen dat u direct geholpen wordt.

De wijkverpleegkundige zal u over deze eventuele wachttijd informeren zodat u de mogelijkheid heeft om eventueel de indicatie te laten stellen door een wijkverpleegkundige bij een zorgaanbieder die geen of een kortere wachttijd heeft.

WLZ zorg (Wet Langdurige Zorg, verpleeghuiszorg thuis Modulair Pakket, d.w.z. losse functies).

Zorgfamilie is gecontracteerd voor de WLZ zorg. Een indicatie voor WLZ zorg dient u aan te vragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Dit kunt u via internet doen via CIZ. voor vragen kunt u bellen met 088-789 10 00. Op de website van het CIZ staat een handige Webcheck waarmee u kunt zien of het zinvol is om een aanvraag te doen voor de WLZ.

WMO zorg (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Toegang tot, aanvraag voor WMO Zorg kunt u krijgen direct via de gemeentelijke vraagwijzers http://www.rotterdam.nl/zorgdichtbij:vraagwijzers.  Het centrale telefoonnummer (14010) en op locatie (in elk gebied een VraagWijzer). Ook bij het wijkteam in uw buurt kunt u terecht voor een aanvraag voor de WMO. Indien u Zorgfamilie belt met een vraag over WMO zorg verwijzen wij in eerste instantie altijd naar de vraagwijzer of het wijkteam. In overleg met de WMO coach van Zorgfamilie kan gekeken worden of er ondersteuning door Zorgfamilie gegeven kan worden, bij de aanvraag.

Particuliere Zorg

U kunt bij Zorgfamilie, particuliere zorg ontvangen. In 2017 hanteert Zorgfamilie voor deze zorg een integraal tarief van 51 euro per uur voor Verpleging, Verzorging en Begeleiding. Voor Huishoudelijke verzorging hanteert Zorgfamilie een tarief van 22 euro per uur.