Begeleiding en ondersteuning

De functie Begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van de zelfredzaamheid van de cliënt. Uitgangspunt hierbij is de zelfredzaamheidsmatrix die wordt gehanteerd vanuit de WMO en de zorg vanuit de WLZ. De ondersteuning is bedoeld voor cliënten die minder zelfredzaam zijn. Uiteraard doen wij dit niet alleen, het bevorderen, in stand houden van zelfredzaamheid doen wij samen met de mantelzorgers, welzijnsinstellingen, huisartsen, overige professionals en collega zorgaanbieders.

Hoe kom ik in aanmerking voor begeleiding? 

U heeft een indicatie op basis van de WMO (wet Maatschappelijke Ondersteuning) of de WLZ (Wet Langdurige Zorg) nodig. Heeft u deze niet, dan kan Zorgfamilie u informeren over de verschillende soorten zorg en u eventueel helpen bij de aanvraag hiervan.

Meer informatie over begeleiding of direct aanmelden?