Kwaliteit

Kwaliteit staat bij Zorgfamilie voorop. Uitgangspunt voor de kwaliteit in alle processen vorm de PDCA cyclus van Deming. ZorgFamilie streeft ernaar om vanuit een professionele benadering,  kwaliteit, cliëntgerichtheid en doelmatigheid optimaal te waarborgen. De basis hiervoor vormen de missie, visie en kernwaarden van Zorgfamilie als Zorgaanbieder en maatschappelijk verantwoorde onderneming. Onze kernwaarden zijn:

  • Passie voor zorg en mensen
  • Professionaliteit in al het handelen
  • Respect
  • Flexibiliteit, zowel vanuit de individuele hulpverlener als de organisatie

Zorgfamilie kan dit uiteraard niet alleen, hiervoor zoekt Zorgfamilie pro-actief de samenwerking met mantelzorgers, andere hulpverleners, zorginstellingen, de zorgverzekeraars, het zorgkantoor, gemeente Rotterdam, opleidingsscholen en overige stakeholders op. Zorgfamilie gelooft sterk in de kracht van de samenwerking, want dat vormt de basis voor succes, zowel mono- als multidisciplinair.

Cliënttevredenheid

Vanuit de gemeente Rotterdam wordt periodiek de tevredenheid van cliënten gemeten die zorg krijgen vanuit de WMO. Onze grootste groep cliënten heeft zorg vanuit de WMO eventueel in combinatie met wijkverpleging. Uit de onderzoeken door gemeente is gebleken daty wij gemiddeld een 8,5 scoren m.b.t. tevredenheid.

In de eerste helft van 2018 vindt er een NPS score meting plaats onder cliënten van Zorgfamilie. De resultaten hiervan zullen wij in tweede helft 2018 op deze site bekend maken.

 

 

 

HKZ Hercertificering 2016. In januari 2016 is Zorgfamilie geaudit door het Keurmerkinstituut. De hercertificering voor het HKZ certificaat iso9001 is succesvol afgesloten met een nieuw certificaat  voor drie jaar!

admin

Neem contact op:

Bel 010 232 22 66 voor meer informatie of aanmeldingen

Contactformulier

Solliciteren


Vul het sollicitatieformulier in en wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u.

Zorg aanvragen


Vul het aanvraagformulier in en wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u.

Zorgkaart Nederland – Geef uw waardering voor ZorgFamilie

Zorgkaart Nederland

Geef uw waardering voor ZorgFamilie.


Bel mij terug

Neemt u a.u.b. de tekens over
die u hieronder op de afbeelding ziet.
captcha