Kwaliteit

Kwaliteit staat bij Zorgfamilie voorop. Uitgangspunt voor de kwaliteit in alle processen vorm de PDCA cyclus van Deming. ZorgFamilie streeft ernaar om vanuit een professionele benadering,  kwaliteit, cliëntgerichtheid en doelmatigheid optimaal te waarborgen. De basis hiervoor vormen de missie, visie en kernwaarden van Zorgfamilie als Zorgaanbieder en maatschappelijk verantwoorde onderneming. Onze kernwaarden zijn:

  • Passie voor zorg en mensen
  • Professionaliteit in al het handelen
  • Respect
  • Flexibiliteit, zowel vanuit de individuele hulpverlener als de organisatie

Zorgfamilie kan dit uiteraard niet alleen, hiervoor zoekt Zorgfamilie pro-actief de samenwerking met mantelzorgers, andere hulpverleners, zorginstellingen, de zorgverzekeraars, het zorgkantoor, gemeente Rotterdam, opleidingsscholen en overige stakeholders op. Zorgfamilie gelooft sterk in de kracht van de samenwerking, want dat vormt de basis voor succes, zowel mono- als multidisciplinair.

Cliënttevredenheid

In 2015 heeft Zorgfamilie een cliënttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren door ZorgDNA, de definitieve resultaten hiervan zijn nog niet bekend. Naar verwachting zullen de resultaten hiervan niet ver afwijken van de resultaten uit 2013.

In 2013 heeft Zorgfamilie een cliënttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren door ZorgDNA. Van alle  39 aangeschreven cliënten zijn uiteindelijk 18 vragenlijsten meegenomen in de beoordeling van de cliënttevredenheid. Met uitzondering van de indicator lichamelijke verzorging scoort Zorgfamilie een gemiddelde van 3 sterren. Wat betreft de lage score op (ervaringen) met lichamelijke verzorging 1 ster is dit verklaarbaar. De gezondheidsbeleving scoort bij de cliënten zeer laag, met name de dingen kunnen doen die de cliënt belangrijk vindt, meer dan de helft van de cliënten vindt dat ze dit niet kunnen doen, door ziekte of gebrek. Bijna 28% van de cliënten kan zich ondanks thuiszorg niet of niet goed redden in het dagelijks leven. Daar staat tegenover dat 50% meestal en 50% altijd, de verzorging krijgen op de manier waarop ze dat wensen. Ook op de vraag of de cliënten de zorg krijgen op moment dat ze dit wensen is de score niet negatief , namelijk 39% meestal en 50% altijd.  Op de vraag of cliënten Zorgfamilie zouden aanbevelen is het rapportcijfer gemiddeld 8,47.

 

 

Neem contact op:

Bel 010 232 22 66 voor meer informatie of aanmeldingen

Contactformulier

Solliciteren


Vul het sollicitatieformulier in en wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u.

Zorg aanvragen


Vul het aanvraagformulier in en wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u.

Zorgkaart Nederland – Geef uw waardering voor ZorgFamilie

Zorgkaart Nederland

Geef uw waardering voor ZorgFamilie.


Bel mij terug

Neemt u a.u.b. de tekens over
die u hieronder op de afbeelding ziet.
captcha